Grafen Esaslı Üstün Nitelikli Gaz Difüzyon Elektrotlarının Pem Yakıt Pili Uygulamaları Için Gelistirilmesi


Bayrakçeken Yurtcan A. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2015
  • End Date: May 2018