Sıçanlarda İkinci Derece Yanık İyileşmesinde Borik Asit ve Çinko Borat Katkılı Grafen Hidrojellerin Etkilerinin Araştırılması


Bayır Y. (Executive), Hancı H., Yücelik Ş. S., Erkayman B., Albayrak A., Bilen H., et al.

TUBITAK Project, 2020 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: August 2022

Project Abstract

xx