Atatürk Sevgi Evindeki Çocuklara Dijital Bir Dünyada Güvenli İnternet Kullanımı Becerilerinin Kazandırılması


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Günümüzün çocukları ve gençleri birçok yetişkinin büyüdüğü dünyadan farklı bir dünyada yetişiyorlar. Bilgi iletişim teknolojilerinin sürekli ve hızlı şekilde değiştiği ve yenilendiği bu dünyada, çocukların ve gençlerin teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaları ve zamanlarının çoğunu çevrim içi olarak geçirmektedir. Çocuklarına olumsuz internet alışkanlıkları edinmemeleri, teknolojiyi eğitimlerini destekleyici şekilde üretken ve uygun şekilde kullanmaları, dijital sınırlarda güvenli şekilde gezinmeleri, temel siber yaşam becerilerini edinmeleri ve sorumluluk sahibi küresel dijital vatandaşlar olarak yetişmeleri için rehberlik etmelilerdir. Çocukların gelişimleri ve çağın gereklerine uyumları için çocukların İnternete erişimlerini yasaklamak etkili bir yöntem değildir. Önemli olan onların birçok avantajı bulunan teknolojiyi ve interneti etkili, verimli, uygun ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda yol gösterici olmaktır.  Sevgi evlerinde ikamet eden çocukların, bu gibi olumsuz sonuçlardan dolaylı yoldan etkilenmekte, çeşitli bilgi ve desteğe gereksinim duyabilmektedir. Çocuklara ve personele destek verilmesi amacıyla bu projenin yürütülmesi amaçlanmıştır.