KATI ATIK OLARAK PLASTİK VE EVSEL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ


Creative Commons License

BİLEN K. (Executive), HANBEYİ Y., MERİÇ S., TOPCU M. T., EROĞLU H., KESKİN H. B., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Ülkemizin geçmişten bugüne ekonomisinin gelişmesiyle birlikte kentleşme ve nüfus artışına paralel olarak çevresel atıklarda önemli bir artış görülmüştür. Oluşan atıkların gömülerek veya yakılarak ortadan kaldırmak yerine atıkların geri kazanılması ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Geri kazanılabilecek atıklardan ikincil hammadde elde edilmesi hem endüstrinin hammadde ihtiyacını azaltmakta hem de ekonomiye fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada çeşitli oranlarda atık Polietilen Tereftalat (PET) şişe kırıntıları ve cam elyaf kullanılarak bir kompozit malzeme oluşturularak elastikliği yüksek aynı zamanda mukavemeti de yüksek yer döşemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Deney sürekli-yönelmiş %30 oranında cam elyaf ve atık PET’lerin kullanıldığı iki grup numune üzerine yürütülmüştür. Sözü edilen atıkların depolanma sorunun ortadan kaldırılması ve çevresel zararların azaltılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Toplumsal katkı projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi BAP-FLP-2019-7840 Katı Atık Olarak Plastik Ve Evsel Atıkların Geri Dönüşümü Projesi adı altında, toplumun bilinçlendirilmesi kapsamında atık maddelerin geri dönüşümle topluma tekrar kazandırılması incelenmiştir. Atık maddelerden tekrar yararlanılarak kompozit madde üretimi ile çevrenin korunması ve temiz tutulması konusu araştırılmıştır. Pet şişelerin geri kazanılması kapsamında mutfak tezgahı mermerit malzeme içerisine pet şişe kesilen parçaları serpiştirilerek dökümleri yapılmış ve oluşan malzemetin mukavemet değerleri incelenmiştir. Çevrenin korunması kapsamında öğrenci yemekhanesi önü ve içinde açılan bir stantta plastiklerin geri kazanılması konusunda broşörler dağıtılarak ücretsiz çay servisi yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi BAP koordinasyon birimine bu çalışmayı desteklediği için teşekkür ederiz.

Anahtar Kelimeler: PET (polietilen tereftalat), katı atık, kompozit malzeme, cam elyaf, geri dönüşüm.