Sevgi Evindeki Çocuklara Okuma Alışkanlığı Becerilerinin Kazandırılması


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive) , Halıcı Z.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Kitap, çocukların psiko-motor, bilişsel ve duygusal gelişimlerini etkileyen en önemli araçlardan biridir. Kitaplar çocuklara düşünme, problem çözme ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlarken ayrıca diğer insanlara, doğada gördüğü diğer canlılara karşıda daha duyarlı olmaktadır.  Ayrıca, çocukların duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını da karşılanmasında da oldukça önemlidir.

Kitap okumak için belirli bir zaman dilimi olmamakla beraber her zaman ve her yerde kolaylıkla yapılan bir aktivitedir. Hayatlarının çok erken döneminde teknoloji ve çok fazla uyarıcı ile tanışan çocukların kitapların renkli dünyaları ile tanışmaları çok kolay olmasa da düşünebilen ve düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi birbirinden ayırt edebilen bir birey olabilmesi için çocukluk döneminde kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir.

Kitap okuma alışkanlığı olmayan bireylerin giderek düşünme yeteneklerini ve fikir üretme yetenekleri gerilemekte ve azalan kelime hazinelerinden dolayı iletişim kurma becerileri de azalmaktadır. Evrensel değer hükümlerinin kazandırılması, karakter ve kişilik gelişimi okuma alışkanlığına sahip, araştırıcı kişiliğe sahip bireylerin sayısının artması ile olmaktadır. Her bilginin aktarılmadığı eğitim süreçlerinden dolayı, çocuklarının kendilerini yetiştirebilmeleri için okuma alışkanlığına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenme sürecinin büyük bir parçası olan kitap okumanın yaşam boyu devam etmesi gereken bir eylem olduğu öğretmenler tarafından özellikle belirtilmelidir. Bu projedeki kitap okuma etkinlikleri ile okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getirilmesi hedeflenmektedir.