Özel Eğitime Muhtaç Öğrenenlerin Eğitiminde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı Tasarım Temelli Bir Çalışma


Göktaş Y., Kurşun E. (Executive), Arpacık Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2012
  • End Date: July 2013

Project Abstract

..