Pandemi Sürecinde Maske Kullanımının Öğrencilerin Bilişsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Bedir D. , Ağduman F. (Executive) , Bedir F. , Korkmaz O. E. , Buzdağlı Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: March 2021

Project Abstract

Covid-19, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu rahatsızlığına neden olan bir salgın türüdür. Pandeminin ortaya çıkışıyla beraber kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Pandemiye karşı alınan gerekli yaklaşımlar başta eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere sosyal, ekonomik ve politik hayatı doğrudan etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmaları da dâhil olmak üzere, eğitim-öğretim süreçlerine, sosyolojik analizlere ve ruh sağlığı ile ilgili konulara çok az yer verildiği ya da bunların tamamen ihmal edildiği görülmektedir. Uzun süren bir pandemi, insnaların bir araya gelmesiyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle, fiziksel mesafeyi koruma dönemi boyunca öğrencilerin öğrenme fırsatlarını sınırlayacaktır. Eğitimde planlı ve etkili adımlar atılmazsa, pandemi büyük olasılıkla bir neslin dünya çapındaki en önemli eğitim aksaklığına neden olacaktır. Bu dönemde öğrenme eğitimle ilgili planlı ve etkili bir strateji bulunmadığı takdirde, yaşanacak aksaklık öğrenciler için ciddi öğrenme kayıplarına neden olacaktır. Ülke olarak zor bir durumda kaldığımız bu günlerde pandeminin dünyadaki yıkıcı etkisi göz önüne alındığında, böyle bir kriz zamanında, çocukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, eğitimden sorumlu yöneticilerin, pandeminin eğitim üzerindeki etkisini azaltacak stratejiler geliştirmek ve uygulamak için acil adımlar atmaları şarttır. Bu çalışma, pandemiye karşı eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için eğitsel karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Yapılması planlanan çalışmayla; pandemi sürecinde maske kullanımının öğrencilerin bilişsel fonksiyonları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 10 – 13 yaş arasındaki öğrencilere maskeyle ve maskesiz olmak üzere farklı zamanda bilişsel test uygulanacaktır. Bilişsel ölçümler uygulanırken beyin hemodinamik yanıtları fNIRS cihazıyla kaydedilecektir. Ayrıca maske kullanımı için geliştirilen ölçek geçerlik – güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ye uyarlanacaktır.