Flüoresans Karbon Nanoparçacıkların Üçüncü Nesil Perovskit Güneş Hücre Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


Gür E. , Genç R.(Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: September 2020