Kaşar Peynirinde Laktik Asit Bakterilerinin ve Katalaz Pozitif Kokların İzolasyonu ve İdentifikasyonu


Urçar Gelen S. , Atasever M. (Executive) , Aydemir Atasever M. , Çanakçı Adıgüzel G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2009
  • End Date: January 2012