KİTOSAN'IN İN-VİTRO( PERİFERİK KAN KÜLTÜRÜ) KOŞULLARDA GENOTOKSİK, SİTOTOKSİK VE ANTİOKSİDAN POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI


GEYİKOĞLU F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: December 2015