Zamana bağlı tek akım yöntemi vasıtasıyla grafit köpük-hava arasındaki ortalama hacimsel ısı taşınım katsayısının tayini


Creative Commons License

Solmuş İ. (Executive), Yıldırım C., Bilen K.

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: April 2018