Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hasta plazmalarından ve Farmasötik Praparatlardan LC-MS/MS Yöntemi ile Macitentan Tayini


ALBAYRAK M. (Executive) , ATİLA A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2018
  • End Date: September 2018