İçerik Tabanlı Uyarlanabilir Sosyal Etkileşim Sisteminin Geliştirilmesi ve Sistem Kullanımının Etkileşim Davranışları Açısından İncelenmesi


KARAMAN S. (Executive), ÇELİK C., YILDIRIM S., KURŞUN E., ÇELİK E., BAYRAK KARSLİ M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: June 2020