Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Uygulaması (2012 – 2014) (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, KUDAKA)


Toy S.

Development Agency, 2012 - 2014

  • Project Type: Development Agency
  • Begin Date: January 2012
  • End Date: October 2014