ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARININ İNCELENMESİ


BATUHAN T. (Executive), TOY S., ALAK G., KOCADAĞİSTAN M. E., KAYA Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: February 2021

Project Abstract

Bu proje, Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum ili ve çevresine olan ekonomik katkısını öğrenci

harcamalarını dikkate alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında ilk olarak Atatürk

Üniversitesi öğrencilerinin 2019 yılı için, Erzurum ili ekonomisine katkısı araştırılacak; projeye uzun

dönemde her yıl yeni verilerin dahil edilmesiyle de yıllar içinde ortaya çıkan değişim uzun dönemde analiz

edilecektir. Bu proje ile Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin Erzurum ekonomisine direk, dolaylı ve toplam

katkıları hesaplanarak üniversite ve şehir ilişkisinin ekonomik boyutunun nesnel verilerle anlaşılması

amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında yapılması planlanan anket çalışması ile öğrencilerin sosyoekonomik

özellikleri ve çeşitli kalemlerde yapmış oldukları harcamalar tespit edilecektir. Anketin her yıl

aynı formatta ve daha geniş bir öğrenci kitlesine tekrarlanması ile verilerin yıllar itibariyle karşılaştırılması;

üniversite-şehir ilişkisinin daha derinlemesine kavranmasını ve politika önceliklerinin daha doğru

belirlenmesini mümkün kılacaktır. Aynı anketin gelecek yıllarda da benzer niteliklerle uygulanabilmesi,

projeye uzun dönemde her yıl yeni verilerin dahil edilmesini mümkün kılacak ve yıllar içinde ortaya çıkan

değişimin analiz edilmesine imkan verecektir. Tüm bu aşamaların planlanan şekliyle tamamlanması

sonucunda, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin şehre ekonomik katkısı tespit edilmiş olacaktır.