Öğretim Üyelerinin ATADEMİX e Katılımlarının İncelenmesi ve Artırılması


Kurşun E., Karaman S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: December 2016

Project Abstract

ATADEMİX, dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşan “Massive Open Online Courses (MOOC)” olarak bilinen dilimize İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) olarak çevirebileceğimiz yeni bir uzaktan öğretim formatının Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) teknik altyapı ve tecrübesiyle kurulan, Türkiye’de ki ilk kurumsal uygulamasıdır. Bu çalışmada ATADEMİX’e öğretim üyelerinin katılımlarının incelenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında ATADEMİX’te kurs veren öğretim üyelerinin uzaktan ve örgün öğretimden farklı olarak İHAK’ta kurs öncesinde, sürecinde ve sonrasında yaptıkları hazırlıkları belirlenmiş ve deneyimleri ortaya çıkarılmıştır. Öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda ATADEMİX’e katılımlarının artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Katılımlarının artırılması için tanıtıcı broşür tasarlanmıştır. Tasarlanan materyaller öğretim üyelerine dağıtılacaktır. Böylece ATADEMİX’in sürekliliği ve güncelliği öğretim üyelerinin açacağı kurslar ile sağlanacaktır.