Covid-19 Pozitif Hastalarda Lenfosit DNA Hasarının Comet Assay Yöntemi İle Araştırılması


Doğan H. (Executive) , Kara A., Çankaya E. , Kızılkaya M., Gürbüz M. A. , Anapalı M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: August 2021

Project Abstract

KAPSAM: COVID-19, dünya çapında pandemiye yol açarak birçok ölüme sebebiyet vermiştir. Hastalığın tedavisinin henüz bulunamamış olması, bu alandaki bilgi birikimimizin eksikliği ile ilişkilidir. COVID-19 ile ilgili literatüre yapılacak her katkı, hastalığın tedavisinde yol gösterici olacaktır.
YÖNTEM: Çalışmada 50 tane COVID-19 pozitif ve lenfopenili hasta, 50 tane sadece COVID-19 pozitif hasta ve 50 tane kontrol grubu sağlıklı birey kullanılarak toplamda 3 grup oluşturulacaktır. Gruplardaki her örneğin lenfositleri izole edilip manyetik boncuklarla CD4+, CD8+ T ve B alt tiplerine ayrılacaktır. Son olarak canlı elde edilen üç hücre tipinde de Comet Assay yöntemiyle DNA hasarı analiz edilecektir.
ÖZGÜN DEĞER: Literatürde, COVID-19 hastalığının sitokin fırtınasına bağlı lenfopeniye yol açtığı ifade edilmesine rağmen, lenfopeniye neden olan mekanizmalar ve sinyal yolakları hala aydınlatılamamıştır. COVID-19 hastalarında DNA hasarına bağlı lenfopeninin varlığının gösterilmesi, hem mevcut literatüre katkıda bulunarak hastalığa ait bakış açısının genişletilmesine hem de ilgili tedavi protokollerinde değişikliğe yol açarak tedavi sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olacaktır.
OLASI SONUÇLAR: Lenfosit hücrelerinde DNA hasarının belirlenmesi, COVID-19’un hücresel düzeyde verdiği hasarın daha iyi anlaşılmasına ve tedavi sürecine katkı sağlayabilir.