Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Erzurum Kırkgöze Havzasında Kar Erime Akış Modelinin Araştırılması TÜBİTAK 106Y293


Acar R. (Executive), Şenocak S., Şengül S., Balık Şanlı F., Coşkun T.

TUBITAK Project, 2006 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2006
  • End Date: August 2010