Yeni Tip Spermin Türevi Siklofosfazatrien Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması


TANRIVERDİ EÇİK E.

TUBITAK Project, 2008 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2008
  • End Date: October 2010