Davul Çemberi Çalışmalarının Sağlık Çalışanlarının Algılanan İş Stresi Anksiyete ve Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi


LEHİMLER E. (Executive), ERDEM K., LEHİMLER M., ÇELİKOĞLU F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: Continues