Atatürk Üniversitesi'nin Marka Değerini Yükseltecek, Personel ve Öğrencileriyle Aidiyet Bağlarının Güçlendirecek Ürünlerin Tasarlanması ve Geliştirilmesi


Creative Commons License

HAŞILOĞLU M. F. (Executive), ARDAHANLI O., HIDIROĞLU İ., ATİLGAN S. S., BAYRAKTAR Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Her alanda olduğu gibi üniversite eğitiminde rekabet ortamı her geçen gün artmaktadır. Üniversiteler eğitim politikalarını yeniden gözden geçirip, güncelleyerek bu rekabet ortamında varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar. Ancak sadece eğitim politikalarının yaşanılan çağın gereklerine göre yeniden düzenlemek rekabette güçlü konumda kalmak için tek başına yeterli değildir.  Bunun yanında kurumsal kimliği ve kurumun marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların da sürdürülmesi gerekmektedir. Atatürk Üniversite son 3 yıl içerisinde başlattığı Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle hem eğitim politikalarının hem de kurumsal kimlik çalışmalarının geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandığı bir sürecin içerisine girmiş ve bu yolda önemli mesafeler kat etmiştir. Atatürk Üniversitesi’nin Marka Değerini Yükseltecek, Personel ve Öğrencileriyle Aidiyet Bağlarının Güçlendirecek Ürünlerin Tasarlanması ve Geliştirilmesi adını taşıyan bu proje de Yeni Nesil Üniversite Tasarım Dönüşüm Projesinin aça ve hedeflerine uygun olarak tasarlanmıştır. Ve temel amacı Üniversitemizin kurumsal kimliğinin ve marka değerini artırarak pazar konumunu güçlendirmektedir.
Atatürk Üniversitesinin kendi tasarladığı özgün ürünlerle kurumsal kimlik çalışmalarına katkıda bulunacağının öngörüldüğü ürün geliştirme ile Üniversitemizde geçmişten bu yana var olan önemli bir eksikliğin kapatılması amaçlanmaktadır.  Üniversitemizin kurumsal kimliğinin inşasında vazgeçilmez bir öneme sahip olan ürün geliştirmenin kurumsal kimliğin geliştirmesinde sağladığı çok çeşitli avantajları vardır. Bu avantajlardan ilki, Üniversitenin marka değerini yükseltilmesinde önemli bir rol oynamasıdır. Bu durum Atatürk Üniversitesine diğer üniversitelerle rekabette güç kazandırmanın yanı sıra kurumu öğrenci ve personel için cazibe merkezi haline getirecek; nitelikli öğrenci, idari ve akademik personeli kendisine çekmesine yardımcı olacaktır. İkincisi ise,  kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu ürünlerin çalışanların aidiyet hissini geliştirmede ve motive etmede önemli bir işlev görmesidir. Böylelikle hem öğrenci ve hem de çalışanların var olan kurum kültürüne daha büyük bir duyarlılıkla uyum göstermeleri kolaylaşabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra Atatürk Üniversitesinin tüm paydaşları, ürün tasarımları çerçevesinde güçlendirilen kurumsal kimliğin yansımaları neticesinde üniversitenin iş kapasitesinin, yönetim gücünün, rekabetçi farkının ve ürün ile hizmet çeşitliliğinin farkına varabilirler.