Grafen/MoS2 ve Pt nanopartikülleri-Grafen/MoS2 Kağıt Elektrotların Hazırlanması Karakterizasyonu ve Folik Asidin Amperometrik Belirlenmesinde Kullanılması


DAĞCI KIRANŞAN K. (Executive) , TOPÇU E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: February 2019