Effects of right and left unilateral forced nostril breathing on rem and nonrem sleep periods and heart rate


Öztürk D., Dane Ş.(Executive), Araz Ö., Akgün M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2007
  • End Date: September 2008

Project Abstract

Uyku bozukluklarında polisomnografi yöntemi, son yılların gözde teşhis aracıdır. Bu yöntemle uyku esnasında aynı anda simultane olarak birçok fizyolojik parametre uzun süreli olarak kaydedilebilmektedir. Tek taraflı zorlu burun solunumunun sistolik ve diyastolik kan basınçları, kalp hızı, intraokuler basınç, kognitif fonksiyonlar gibi birçok parametreyi etkilediği ve bu etkilerinden tedavide yararlanabileceği çok defa yayınlarda vurgulanmıştır.Bu çalışmada 21 sağ elli, erkek genç sağlıklı deneklerde sağ ve sol burun tıkayarak uyumanın polisomnografi ile ölçülebilen çeşitli fizyolojik parametrelere etkileri kıyaslamalı olarak çalışıldı. Uyanıklık sayısı, uyku etkinliği, REM latansı, uyku boyunca uyanıklık süresi ve en önemlisi apne sayısı gibi uyku kalitesi ile ilgili parametrelerde sol burun tıkalı olmanın sağ burun tıkanıklığına kıyasla daha avantajlı olduğu bulundu. Uyku kalitesi sorunu olanlarda sağ burun tıkanıklığı yapan durumlar daha dikkatle takip edilmelidir. Belki de tedavide sol burun tıkanıklığı yapmak da düşünülebilir, ancak bunu kesin olarak söylemek için daha fazla denekle yeni çalışmalar yapmak da gereklidir.Bu çalışmada maksimal kalp hızı, ortalama kalp hızı ve oksijen desatürasyonu gibi kalple ilgili parametreler açısından tam tersine sağ burun tıkalı olarak uyumanın daha avantajlı olduğu bulunmuştur. Bu açıdan ele alındığında özellikle kalp problemi olanlarda sol burun tıkanıklığı yapan patolojilerin üzerine daha dikkatli gidilmesi gerektiği söylenebilir.