ÜNİVERSİTE SANAYİ EL ELE MESLEKİ EĞİTİM ZİRVEYE


Creative Commons License

Kaya M. D. (Executive), Gök S., Diler A., Sincar S., Nadaroğlu H.

Development Agency, 2020 - 2021

  • Project Type: Development Agency
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: April 2021

Project Abstract

"ÜNİVERSİTE SANAYİ EL ELE MESLEKİ EĞİTİM ZİRVEYE", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TRA1/20/MEG/0005, 2020
Başvuru Özeti: Gelişen dünya ve küresel rekabet, ülkeleri bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya yöneltmiştir. Bu yönelimin sonucu olarak da değişen teknolojiye hızla uyum sağlayabilen, teknolojiyi anlayabilen, uygulayabilen, kaliteli hizmet üretebilen, yeni ve nitelikli iş gücünü zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan projemizin genel amaçları; 1. Ülkemizde kamu veya özel sektörde görev yapabilecek nitelikli işgücü sayısını arttırmak, 2. Sektörün bölgedeki üretim kapasitesini ve verimliliğini yükseltmek suretiyle Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak, 3. Bölgemizde ve Ülkemizde genç işsiz oranını azaltmak Özelde ise okul ile sanayi ve işvereni bir araya getirerek işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, yeterli donanıma sahip ve sektör tecrübesi olan nitelikli ve kalifiye ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu özel hedefe yönelik destekleyici diğer hedeflerde şöyle sıralanabilir; 1. İşgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek 2. Öğrenciler teknolojik alt yapıya sahip güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek uygulamalı eğitim almalarını sağlamak, 3. İşverenlerin ihtiyaçlarına uygun, kendi üretim altyapılarını tanıyan ve gerekli donanıma sahip mezun bireyler oluşturmak, 4. İstihdam edilen kalifiyeli ve donanımlı mezunlar ile Bölgemizdeki işletmelerde verimliliği ve geliri arttırmak, 5. İstihdam edilen öğrencilerimizi iş hayatındaki devamlılıklarını sağlamak. 6. Bir bütün olarak bölgemizde ihtiyaç ve talebin örtüştüğü bir iş piyasası ile üretim artışı ve sosyal barışı yakalamak.