Belediye Katı Atıklarının Geri Dönüşümleri ve Enerji Verimliliğinin Ekonomik Büyüme ve Çevresel Bozulmaya Etkisi


Şahin F., Özdemir D.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: December 2024