Kullanıcı teknoloji benimseme faktörleri: yapısal eşitlik modeli yaklaşımı ile farklı bağlamlarda amprik incelemeler


TUBITAK Project, 2010 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2010
  • End Date: October 2011