Geçiş Dönemindeki Sütçü İneklerde Eksojen Antioksidan Etkili Vitamin ve İz Elementlerin Metabolik Profil ile Postpartum Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Kandemir F. M. , Ömür A. D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: July 2017