Aminobenzoksazol ve Aminobenzotiyazol Schiff Bazı Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu, Fotofiziksel özellikleri, Ağır Metal İyonlarına ve Amino Asitlere Karşı Kemosensör Özelliklerinin İncelenmesi


ŞENKUYTU E. (Executive), TANRIVERDİ EÇİK E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: September 2022