Genel Amaçlı GPU Programlama veya Hesaplama Sistemi Tasarımı ve Çoklu Görevlerde Performans Analizlerinin Yapılması


AYDIN S. (Executive), BAŞCI M. B., YAVUZASLAN E. C., ERDEN O., ÖZBEK İ. Y., KABAKUŞ A. K., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: November 2022