2023 - TUBITAK 1001 - Sıçanlarda İkinci Derece Yanık İyileşmesinde Borik Asit ve Çinko Borat Katkılı Grafen Hidrojellerin Etkilerinin Araştırılması . TÜBİTAK 1001 Araştırma Fonu Projesi, Proje ID: 119S510, DANIŞMAN


Creative Commons License

Metin Ö., Bilen H., Albayrak A., Selli J., Sevim M., Erkayman B., et al.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2020
  • End Date: April 2023

Project Abstract

Yürütücülüğünü yaptığınız 119S510 numaralı ve "Sıçanlarda İkinci Derece Yanık

İyileşmesinde Borik Asit ve Çinko Borat Katkılı Grafen Hidrojellerin Etkilerinin Araştırılması"

başlıklı projenizin Sonuç Raporu, Grup Yürütme Kurulumuzun 26.04.2023 tarih ve 853 sayılı

toplantısında görüşülmüştür. İlgili raporun kabulüne ve rapor dönemine ait Proje Teşvik

İkramiyesinin (PTİ) ödenmesine karar verilmiştir.