BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ VE EKSTRAKTLARININ BAKTERİ AŞILANMIŞ VE AŞILANMAMIŞ TOPRAKLARIN FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


BİLEN S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2011
  • End Date: June 2013