Atatürk Sevgi Evindeki Çocuklara ve Çalışanlara Covid-19 Önlemeleri Kapsamında Bilgilendirme Yapılması


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive) , Yıldırım Demirdöğen E.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Dünya genelinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin sosyal etkileri tüm yaş gruplarında görülürken, çocuklar bu salgının ön plandaki mağdurları olarak görülmeseler de salgın, çocuk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.  Covid-19 salgının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak, içerisinde bulunduğumuz dönemin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemi, toplu yaşanılan yer olması ve hizmet verilen grubun çocuk yaş grubu olması nedeniyle sevgi evlerinde daha da büyüktür. Sosyal mesafe uygulamaları, sokağa çıkma yasakları, eğitimin uzaktan devam etmesi gibi durumlar çocuklarda endişe duyulmasına sebep olarak çocukları çeşitli şekillerde etkileyebilmekte ve belirlenen kurallara uyumu güçleştirebilmektedir. Çocuklara, yaşlarına uygun bir şekilde salgın hakkında bilgi verilmesinin oluşan kaygı düzeyini ve sürece uyumu kolaylaştırdığı çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. Sevgi evlerinde hizmet veren personel de bu gibi olumsuz sonuçlardan dolaylı yoldan etkilenmekte, çeşitli bilgi ve desteğe gereksinim duyabilmektedir. Çocuklara ve personele destek verilmesi amacıyla bu projenin yürütülmesi amaçlanmıştır.