Üniversiteler İçin Dijital Dönüşüm Endeksi Oluşturulması ve Atatürk Üniversitesinde Uygulanması


Özbek İ. Y. (Executive), Çavuşoğlu B., Erkayman B., Küçük S., Albayrak Ö., Kılıç R., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: October 2022

Project Abstract

Dijital dönüşüm son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarında da bilgi aktarım ve paylaşımı konusunda odak noktası olmuştur. Üniversitelerde dijital dönüşüm, öğrenci ve eğitmenlere dijital kabiliyetlerin kazandırılması, öğrenme ve araştırma ortamlarının dijital ortamlara aktarılması, eğitim ve yönetim süreçlerinin dijital ortamlarda yürütülmesi ve dijital verilerin karar verme süreçlerinde kullanılmasını içermektedir.
Dijital kabiliyetler, dijital bir toplumda yaşamamıza, öğrenmemize ve çalışmamıza yardımcı olan bilgi ve anlayış becerileri açısından önemlidir. Bu projede yükseköğretim kurumlarının dijital kabiliyetlerinin ölçülmesi için bir dijital dönüşüm endeksinin geliştirilmesi, yöneticilere uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 6 boyuttan oluşan bu endeks ile öğretim (öğrenme, öğretme ve değerlendirme), içerik ve bilgiye erişim, iletişim, araştırma süreçleri, topluma katkı süreçleri ve kurumsal kültür unsurlarının dijitalleştirilmesi ve güçlendirilmesi için stratejiler geliştirilmesine yönelik çıktıların üretilmesi hedeflenmektedir. Projede Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm endeksini belirlemeye yönelik olarak boylamsal tarama yöntemlerinden panel tarama yöntemi kullanılacaktır.  Proje kapsamında geliştirilecek dijital dönüşüm endeksi kurumdaki mevcut yöneticilere uygulanacak daha sonra zaman içerisindeki değişimi ortaya koyabilmek için iki yıl sonra tekrar yönetici pozisyonunda yer alan kişilere uygulanacaktır. Bu çalışma, bir yükseköğretim kurumunun dijital kabiliyetlerinin ölçülmesinde Türkiye’de uygulanması açısından bir ilktir. Önerilen dijital dönüşüm endeksi dijital kabiliyetlerin belirlenmesinde farklı üniversitelerde de kullanılabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca bu endeks üniversitenin dijital kabiliyetlerinin belirlenmesi, düzenli aralıklarla izlenmesi,  iyileştirilmesi ve dijitalleşme konusundaki strateji ve hedeflerinin geliştirilmesi açısından önemlidir.