In Vitro Koşullarda Üretilen Ceratophyllum demersum L dan Elde Edilen Ekstraktların İnsektisit EtkilerininBelirlenmesi


Yıldırım E., Aasım M.(Executive), Emsen B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: February 2016