Sahne Tasarımı Alanında Globalleşen Dijital Teknolojik Eğitimin Yeni Yaklaşımları ve Uygulamaları


ARAS A. P. (Executive), ÖZHANCI E., YARŞI F., CİNİSLİ S., TEMEL T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: December 2020