Hikaye Kitabı Okumanın Çocukların Ameliyat Öncesi Korku ve Anksiyete Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma


SARIALİOĞLU A. (Executive), KURUDİREK F., OLUÇ T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: March 2023