Pulmoner Hipertansiyon Hasta plazmalarından ve Farmasötik Praparatlardan UPLCMSMS Yöntemi ile Riociguat Tayini


ALBAYRAK M. (Executive), KADIOĞLU Y., ARAZ Ö., YAMAN M. E., KOÇAK Ö. F., ATİLA A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: March 2022