JEOTERMAL ALANLARDAN VE GIDA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN TERMOFİLİK VE MEZOFİLİK BAKTERİLERDEN MULTİ ENZİM POTANSİYELİ BULUNAN SUŞ YA DA SUŞLARIN BELİRLENMESİ, BUNLARDAN AMİLAZ VE PROTEAZ ENZİMLERİNİN (MULTİ ENZİM) SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU


ŞİŞECİOĞLU M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: November 2018