Uluslararası Göç Kapsamında TRA1 Alt Bölgesindeki Afgan Mültecilerin Bölgeye Tutunma Çaba ve Algılarının Araştırılması


Ademi A. Ş.(Executive), Oktay E., Ademi B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: November 2023

Project Abstract

Dünya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır mülteci  krizini yaşamakta ve milyonlarca insan yerlerinden edilerek göçe zorlanmış durumdadır. Bu kitlesel göç hareketlerinin nedenlerinin başında ise hiç kuşkusuz savaşlar gelmekte, uzun ve şiddetli savaşlar zorunlu göçü kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu proje günümüzde en çok tartışılan göç türlerinden biri olan zorunlu göç olgusunu araştırmaktadır. Zorunlu göç olgusuyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkan mülteci sorunu; uluslararası alandaki en önemli konuların başında gelmektedir. Bu sorundan en çok etkilenen ülkelerin başında ise Türkiye gelmektedir. Hazırlanan projenin amacı da ‘mülteci sorunu’na ülkemizin benimsemiş olduğu insani yardım politikalarına uygun bir biçimde çözüm önerisi üretmektir. Katı kurallarla sert bir şekilde getirilecek çözümlerin hem insanlığa uygun olmadığı hem de çözümden ziyade sorunu derinleştireceği ve ülkemizin uluslararası arenadaki imajını zedeleyeceği ortadadır. Bu nedenle getirilecek en temel çözüm; yumuşak bir zeminde oluşturulacak önerilerle toplumsal kabulün sağlanmasıdır. Bu da ancak mültecilerin tanınması ve algı ve çabalarının ne yönde olduğunun bilinmesiyle mümkündür. Ancak bu şekilde üretilecek çözümler kalıcı olur ve ülkemizin istikrarına katkı sağlar. Özetle bu projenin amacı; TRA1 Düzey 2 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgesinde yaşayan Afganistan uyruklu  Mültecilerin Bölgeye Tutunma Çaba ve Algılarının Araştırılmasıdır.

Proje, Temellendirilmiş Kuram (Grounded Theory) yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu yöntemde sorun direkt olarak muhataplardan dinlenir ve elde edilen veriler analize tabi tutularak hipotez elde edilir. Çalışmada da TRA1 bölgesinde yaşayan Afganistan uyruklu mültecilerle yapılan derinlemesine mülakatlarla bir veri havuzu oluşturulup daha sonra yönteme uygun şekilde bu veriler analiz edilecektir. Elde edilen sonuçlarla mültecilerin bölge hakkındaki algıları ortaya konarak entegrasyon çalışmalarına akademik katkı sunulacaktır.