Spermin Substitüe Siklotrifosfazen Platformunda BODIPY Taşıyıcılı Fotoduyarlaştırıcıların Dizaynı ve In Vitro Fotodinamik Terapi Uygulamaları


Tanrıverdi Eçik E. (Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2022