Kaşar Peynirinde Farklı Tuzlama ve Muhafaza Yöntemlerinin Peynirin Kalitesi Üzerine Etkisi Kafkas Üniversitesi BAP 2012 VF 08 No lu Proje


Atasever M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2012
  • End Date: April 2016