Erzurum İlinde Hayvancılıkla Uğraşanların Zoonoz Hastalıklara Yönelik Bilgi Tutum ve Davranışları


Atasever M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: June 2018