Likopenin HUVEC Hücre Hattında Lipopolisakkarit İle İndüklenen Endotoksemiye Bağlı Hücre Hasarına Etkilerinin Araştırılması


ÇADIRCI E. (Executive), HALICI Z., ALBAYRAK A., YILMAZ E., KARAKÖY Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: October 2022