Fermente Türk Sucuğundan İzole Edilen Lactobacillus Cinsi Mikroorganizmaların Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu


Atasever M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2007
  • End Date: March 2009