BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANINDA UYGULAMALI İŞBİRLİĞİ PROJESİ


Yüce Kahraman Ç. (Executive) , Ercoşkun P.

Turkey Institutes of Health Administration Project, 2020 - 2022

  • Project Type: Turkey Institutes of Health Administration Project
  • Begin Date: May 2020
  • End Date: May 2022

Project Abstract

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanında Uygulamalı İşbirliği Projesi kapsamında, Türkiye İnsanGenom Projesi dahilinde, ihtiyaç duyduğu ve genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ve metagenomik dizileme çalışmalarında kullanacağı biyolojik örneklemin (kan, tükürük, idrar, gaita ve/veya doku) bir bölümünün Atatürk Üniversitesi Tıp Fak.Tıbbi Genetik AD. tarafından karşılanacaktır. Proje kapsamında Down sendromu tanısı konmuş 80 hastadan  biyolojik örneklem sağlanacaktır. TÜSEB Proje kapsamında, Kurum tarafından temin edilip Biyobanka’ya kabul edilen biyolojik örneklerden genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ve metagenomik dizileme çalışmaları ile gerekli biyoenformatik analizleri gerçekleştirecek ve analiz sonuçlarını proje ekibi ile paylaşacaktır.