Sınav Kaygısı ve Baş Etme Stratejileri


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive) , Yıldırım Demirdöğen E.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Sınav kaygısı, kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumudur. Bu kaygı öğrenilen bilgilerin sınavda hatırlanmasına, etkili bir şekilde kullanılmasına engel olmaktadır. Bu nedenle sınav kaygısı belirtilerini azaltmak için çeşitli stratejilerin kazandırılması gerekmektedir. Kaygı ile başa çıkmak için yapılabilecekler aşağıda sıralanmıştır:  İlk olarak kaygı duygusunu tanımlamak, kaygı oluşturan durumları tespit etmek gerekir. Bu nedenle kaygı anında zihinde ve vücutta neler olduğuna dair bir farkındalık çalışması planlanacak. Bu belirtilerin olmasına sebep olan tetikleyicilerin tespiti yapılacaktır.  Kontrollü nefes alma başta olmak üzere gevşeme egzersizleri öğretilecek ve bu egzersizler için interaktif uygulama yapılacaktır.  Sınav kaygısında en önemli faktörlerden biri olan sınav üzerine aşırı yoğunlaşmış ve çarpıtılmış düşünceler olduğundan endişe verici düşünceler tespit edilecek ve bunlar yerine olası makul alternatif düşünceler üzerine çalışılacaktır  Rahatlama sağlamak için kişiye özel rutinlerin oluşturulması, bedensel ve zihinsel rahatlatıcı etkinlikler çalışılacaktır Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir.