Propolisli ve klorheksidin glukonatlı ağız gargaralarının alt gömülü 20 yaş cerrahisi sonrası yara iyileşmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması


Creative Commons License

Bayramoğlu Z. (Executive), Halıcı Z., Özakar E., Sevinç Özakar R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2020
  • End Date: April 2022

Project Abstract

Bu çalışmada alt gömülü 20 yaş dişi cerrahi operasyonu sonrası klorheksidin glukonat ve propolis içeren gargaraların anti-enflamatuvar etkilerinin ve yara iyileşmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Rastgele iki gruba ayrılacak olan 70 hastanın mesio-anguler alt gömülü 20 yaş dişleri lokal anestezi altında aynı hekim tarafından opere edilecektir. Operasyon sonrası 10 gün süre ile gargaralarını günde 2 kere kullanmaları istenecektir. Hastaların kayıtları operasyon öncesi, 2, 7 ve 10. Gün alınacaktır. Ağrı, ödem, maksimum ağız açıklığı, yara açıklığı ve komplikasyonlar kaydedilecektir. Çene cerrahisinde propolisle yapılan çalışmalarda daha sıklıkla antimikrobiyal etkinlikler diğer ajanlarla karşılaştırılmıştır. Ancak gömülü 20 yaş cerrahisi sonrası propolis ve klorheksidin glukonat içeren ağız gargaralarının anti-enflamatuvar etkilerini ve yara iyileşmesi üzerine etkilerini kıyaslayan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Doğal bir ürün olan propolisin antienflamatuvar, anti-tümör, antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antioksidatif özellikleri yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada da propolisin gömülü 20 yaş cerrahisi sonrası birçok komplikasyonu bildirilen klorkeksidin glukonata alternatif olabileceği ve üretilen propolisli gargaraların rutin kullanımına geçilebileceği düşünülmektedir.