1. ULUSLARARASI, 4. GELENEKSEL SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEK GÜNLERİ SEMPOZYUMU


Creative Commons License

Taşğın E., Tan M.(Executive), Ejder Apay S., Özkan H., Karataş N., Aydın Çil M., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: February 2020

Project Abstract

Sağlık hizmetleri ülkenin refahını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması bilimsel araştırmaların çalışma sahasına aktarılması ile mümkündür.  Bu sempozyumun amacı sağlık alanında çalışan bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirmek, fikir alış verişinde bulunabilecekleri ortam sağlamak aynı zamanda sağlık çalışanları ile güncel bilimsel gelişmeleri ve uygulamaları paylaşarak halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini  artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2014 yılından beri düzenlenen Geleneksel Sağlık Çalışanı Meslek Günleri Sempozyumu bu yıl  ilk kez uluslararası, dördüncü kez ulusal düzeyde düzenlenecektir.  Yabancı konuşmacıların katılımı ile daha global bir bilimsel tartışma ortamı oluşturulabilecektir.  Sempozyumun, Atatürk Üniversite’sinde 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmaktadır Bilimsel program, sağlık alanlarında güncel bilimsel gelişmelere ve uygulamalara odaklanacak olan davetli konuşmalar, sözlü sunumlar ve poster oturumlarından oluşacaktır.  Ayrıca genç akademisyen veya araştırmacılarında sözel sunum veya poster sunumu ile çalışmalarını uzaman bilim insanlarının görüşüne sunma şansı elde etmiş olacaklardır.