Doğu Anadolu Bölgesi nde sera koşullarında organik tarım üreticiliğini teşvik etmek için önemli sera zararlılarına karşı mikrobiyal pestisitlerin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması DPT tarafından desteklenmiştir


Yıldırım E., Şahin F.(Executive)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2001 - 2003

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2001
  • End Date: December 2003