Sevgi Evindeki Çocuklara Beden Dili-Etkili İletişim-Etkili Konuşma Becerilerinin Kazandırılması


Creative Commons License

Kutlu Z. (Executive) , Gülaboğlu M.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2021

Project Abstract

Projenin gerçekleştirilmesi planlanan Sevgi Evleri, farklı yaş gruplarına ayrı binalarda hizmet veren kuruluşlarda bulunan kardeşlerin imkanlar ölçüsünde bir araya getirilerek kardeş bağlarının daha kuvvetli olması ve koruma/bakım tedbir kararı kaldırılıncaya kadar aynı kuruluşta kalmasını sağlamak, farklı travma öykülerine sahip çocukların sağlıklı bir birey olarak toplumla bütünleşmesini sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Bu kuruluşların amacı, burada bulunan çocukları topluma sağlıklı bir şekilde kazandırmaktır. İletişim, insanın ana rahmine ilk düştüğü andan itibaren sahip olduğu en temel beceri olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında iletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür. Ayrıca varlık sürdürme biçiminde meydana gelen her türlü gelişmeden ve değişikliklerden kolayca etkilenen bir olgudur. Diğer bir deyişle, iletişim insana özgü bir olgudur. Birçok tanımı bulunan iletişim, belirli araçlar kullanarak, bilgi, düşünce ve tutumların karşılıklı aktarılması olarak tanımlanmaktadır. İnsanlarla hatalı iletişim kurmak iş hayatında, sosyal hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru ve etkili iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Etkili İletişim eğitimi ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı sayesinde iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.